Arkiv för Spara för webben

De här tipsen kan vara användbart för dem som ej har Adobe Lightroom och vill kunna anpassa en eller flera bilder för webben i ett svep. Med Adobe Bridge och Photoshop kommer du att kombinera dels funktionen ”Image Processor” och dels s k ”actions”. Första gången skapar du inledningsvis två ”actions” i Photoshop och sedan kommer du endast att använda funktionen ”Image Processor” via Bridge.

01

Öppna Adobe Bridge, bläddra till önskad bildmapp med redigerade bilder, välj View > Sort > By Dimensions. Nu blir bilderna i mappen sorterade efter stående och liggande orientering. Detta har vi nytta av i slutet.

02

2b

Markera en stående och en liggande bild, högerklicka på markeringen och välj att ”Open”. Om det är RAW-filer, så kommer de två filerna att öppnas i Camera RAW, markera båda bilderna genom att hålla ned SHIFT-tangenten, markera den som ej är markerad, i vänsterspalten och klicka på ”Open Images”.

03

Nu öppnas den stående och liggande bilden i Photoshop i varsin flik/fönster. Välj den stående bilden. Sedan letar du upp fliken ”Actions” i den högra panelen och markerar mappen ”My Actions”. Sedan klickar du på ikonen för ”Create new action”.

04

I rutan ”Name” skriver du t ex ”Stående” och klickar på knappen ”Record” för att börja inspelningen. Du kommer få upprepa detta steg med den liggande bilden.

05

I övre menyn i Photoshop, väljer du Image > Image Size… Så dyker den här dialogrutan upp. I rutan ”Resolution” ändrar du till ”72” och klickar på knappen ”Ok”.

06

I Action-fliken ser du att inspelningen är igång då Record-ikonen är rödfärgad. Nu ska du stoppa inspelningen, genom att klicka på den fyrkantiga ikonen ”Stop playing/recording”.

07

Växla över till den liggande bilden, markera mappen ”My Actions” igen och skapa en ny action, samt döp den till t ex ”Liggande” och klicka på knappen ”Record”.

08

Åter igen gå via övre menyn i Photoshop och välj Image > Image Size. Ändra rutan ”Resolution” till ”72” och klicka på knappen ”Ok”.

09

Stoppa inspelningen av den 2:a action genom att trycka på stopp-ikonen.

10

Stäng båda bilderna i Photoshop utan att spara. Extra viktigt att ej spara, annars skriver du över originalbilden med en lågupplöst bild. Såja, nu har du skapat två egna Photoshop-actions!

11

Växla tillbaka till Bridge och mappen med bilderna. Markera alla stående eller liggande bilder.

12

Välj sedan via övre menyn, Tools > Photoshop > Image Processor. Föregående steg och följande steg är det du kommer att göra fortsättningsvis.

13

1. Här ser du hur många filer du markerat i mappen, i Bridge.
2. Här kan du välja att de lågupplösta JPEG-bilderna sparas antingen i samma mapp eller annan mapp som du bläddrar fram.
3. Här väljer du bildformatet, t ex JPEG, kvalitén 1-12, om bilderna ska ha färgrymd ”sRGB” som är vanligt för webb/skärm, samt vilket mått bilden ska ha i pixlar. Notera att det står ”960px” som bredd och höjd. Det betyder inte att bilden kommer att bli fyrkantig. Funktionen ser bara till bildens längsta sida, oavsett om det är stående eller liggande orientering.
4. Här väljer du de action du skapat tidigare via Photoshop. Tidigare valde vi alla stående bilder, då väljer vi ”My Actions” och ”Stående”.

Slutligen klickar vi på knappen ”Run”. Då kommer det ta olika lång tid för processen, beroende på hur många bilder du markerat från början. Du ser bilderna hastigt i Photoshop-fönstret när processen är igång.

14

Efter att processen är klar, om du valt att spara bilderna i samma mapp, en ny mapp som automatiskt döpts till ”JPEG”.

15

Om du upprepar de senare stegen och även kör processen med de liggande bilderna, så markera dem i Bridge, kör Image Processor, där du ändrar ”My Actions” till ”Liggande”. Om du fortfarande väljer att spara i samma mapp, så kommer dessa du kör nu, att lägga sig i samma mapp som automatiskt skapats, som heter ”JPEG”.

16

Såja, här har jag gått in i mappen ”JPEG” via Bridge och kan se att längsta sidan är 960 pixlar, samt att upplösningen är 72dpi.

Tadaaa!

Må väl, kära läsare!